ANNET MARINE

Utstyr ankervinsjer

Lofrans leverer et vidt spekter av tilbehør til ankervinsjene. Hele sortimentet er designet for å gi best mulig brukervennlighet og lang levetid.

Produktene er designet i henhold til EU-regulativene for elektromagnetisk utstyr (89/336 CEE) og testet av uavhengige organisasjoner for CE-merking.