ANNET MARINE

Aquadrive

Hvorfor oppstår ulyd og vibrasjoner i en båt?
I vanlige installasjoner uten Aquadrive trykker propellkraften direkte gjennom akselen på motoren, og kreftene overføres til båten via motorfestene. For at disse skal kunne overføre kreftene uten å forårsake opprettingsfeil, må de være så harde at motoren knapt kan bevege seg. Dette har imidlertid den ulempen at en stor del av propellens og motorens vibrasjoner også blir overført til skroget, der det forsterkes og forplanter seg som forstyrrende lyd.

AQUADRIVE gjør at motoren kan monteres på mykere motorfester
Med Aquadrive kan man montere motoren på betydelig bløtere og mer fleksible motorfester. Disse gir langt bedre isolasjon mot overføring av vibrasjoner fra propell og motor, og senker derved lydnivået. For å oppnå denne fordelen må man imidlertid avlaste motoren for propellens trykkraft. Dette gjøres ved å montere et Aquadrive trykklager i gummioppheng som opptar kreftene. Mellom motor og trykklager monteres en CV-aksel, som med sine unike dynamiske egenskaper tillater at motoren beveger seg uten at det oppstår hastighetsvariasjoner som ved en normal kardangaksel.

Forenkler motorinstallasjon
Ved at hver av CV-knutene tåler et individuelt vinkelavvik på 8° forenkles hele motor-installasjonen. Man får muligheter til å rette motoren horisontalt, og det er ikke nødvendig med motoroppretting ned til brøkdeler av mm.

Demper torsjonssvingninger
For å unngå torsjonssvingninger i drivsystemet må man som regel ha en eller annen form for elastisk kopling for overføring av motorens vrimoment til propellen. Vanligvis vil giret ha en slik kopling mot motorens svinghjul. Dersom giret ikke har en slik kopling, kan Aquadrive levere en i tilknytning til sin CV-aksel.
Prinsippet er at motoren kan monteres på myke motorfester som isolerer godt mot støy og vibrasjoner. Derfor må propellens trykkrefter absorberes direkte i båtskroget via et trykklager, ikke gjennom motorfestene. Et CVA-ledd gjør dette mulig. CVA står for Constant Velocity Axial thrust.

    Last ned brosjyre