EKSOS

Motorrom-isolasjon

Hvorfor bør jeg støyisolere?
Marinediesler generer et høyt støynivå, ofte over 100 decibel. Motorrommet er som regel lokalisert nær styrepossisjon, der man oppholder seg når båten er i fart. Materialet rundt motoren er ofte glassfiber, tre eller stål, materialer som forsterker støybildet. Støy igjen gjør at man blir sliten, reduserer det sosiale liv og øker faren for sjøsyke.

Riktig støy-isolasjon kan dempe støybilde med 85%, og dermed øke komforten betraktelig.


Halyard “Multi Layer Construction” er den beste måten å isolere på 

• Absorbsjonslaget, et tykt lag med brannsikkert skum som absorberer støy.
• Transmisjonslaget, en kompakt matte som hindrer støy i å trenge igjennom til skroget. Halyards matte veier ca 5kg pr m2
• Isolasjons laget, hindrer det lille som eventuelt skulle komme igjennom transmisjonslaget fra å treffe skroget.

 

MARITEX
Maritex er den beste beskyttelsen halyard kan tilby. En veldig sterk hinne av en metallignende glass-fiberduk hindrer absorbsjon av olje. Maritex er “Fire Zero” klassifisert i henhold til BS476 del 6 og 7.

 

SEALGLASS
En tøff off-white glassfiberhinne forseiler mot oljeintrengning. Overflaten vil brenne, men skummet bak sørger for brannsikkerheten. Materialet er i henhold til ISO 9094 brannisolasjonsstandarder i EU’s lystbåt direktiv.

 

RE-INF. SILVER POLYESTER
Denne overflaten er det mulig å stikke hull på, men den forstekes av et nytt bakenforliggende lag, som vil holde olje ute. Overflaten vil brenne, men skummet bak sørger for brannsikkerheten. Riktig installert tilfredstiller også dette ISO9094.

 

 

Installasjon
Alle Halyards matter leveres som standard, eller med selvklebende bakside. Tidligere hadde man ikke materialer som kunne klebe når de ble utsatt for dampen og varmen fra motorene. Moderne teknologi har endret på dette, og Halyard kan nå levere det som opsjon. Reduksjonen av arbeidskostnader og ekstra festemidler er formidabel.

 

Alle Halyards matter kommer med installasjonsveiledning, men det grunnleggende er:
• Bruk et bra kontakltlim. Gelelim er ofte bedre enn flytende lim.
• Ha alltid rene fettfrie flater, og dekk så mye som mulig av motorrommet.
• Skjær ut rundt pumper, filtre og elektriske komponenter, men ungå åpne felt.
• Luker, ventiler etc skjæres pent ut. Tett med Halyards luketape for å beskytte sidene mot fuktinntrengning.
• Alle flater fullføres helt ned i bunnen. Husk at også drivstoff og vanntanker generer lyd. Isoler derfor også disse der det er mulig.

  Last ned brosjyre