JETFIGHTER

Kontrollsystem designet for branntjeneste

Med JETfighter har du full kontroll på fartøyet samtidig som du kontrollerer brannpumpene. Systemet er designet for å installasjoner med behov for forskjellig turtall på motor i forhold til ønsket respons i jett. Hovedmotorene kan dermed brukes til drift av brannpumpe og drift av vannjettene samtidig.

 

Egenskaper
JETfighter, innlemmer fartøyets FiFi-system og MECS-kontrollsystem for jet og motor. Et standard oppsett er i dag er enten:
• Hovedmotorer som enten drifter vannjet eller brannpumpe.
• Hovedmotorer drifter bade jetter og brannpumpe samtidig på samme turtall.

Fordeler:
• Tillater drift av brannpumpe og jetter fra hovedmotorer.
• Gjør det mulig å justere motorturtall tilpasset brannpumpe.
• Sørger for et trygt motorturtall for operatøren.
• Kapteinen har full kontroll på fartøyet og manøvrering.
• Nødknapp for automatisk nullstilling av systemet.
• Gjør det mulighet å foreta nødmanøvrering uten unødig tidsavbrudd.
• Kan kontrollere pumpecluch og 2-stegs girkasse dersom det er i bruk.
• Mulighet for “pump-station functionality” ved bruk av trykk-kontrollerte pumper.
• JETfighter integreres i og er eksklusivt tilpasset HamiltonJet MECS kontrollsystem.
• Tilgjengelig for inntil 5 driftslinjer.

Figuren viser oppkobling for en typisk installasjon med jetter, motor, MECS-kontrolllsystem og Jet Fighter

   Last ned brosjyre         Last ned brosjyre