VISJON OG VERDIER

PROGRESS  – Våre kjerneverdier og visjon

Vi vil være de som får ting til å skje.
Vi har en lidenskap for virksomheten; Vi utfordrer, vi tar initiativ og tar på oss ansvaret for å levere det vi lover.

 

Vi vil være gode å arbeide med 
både på vår egen arbeidsplass og for deg som samarbeidspartner. Vi jobber for å inspirere til gode samarbeid gjennom respekt for mennesker og relasjoner.

 

Vi jobber og fokuserer langsiktig.
Vi opptrer bærekraftig og jobber aktivt for å gjøre en positiv forandring, i takt med verden, og for å etterstrebe vår egen visjon.

 

 

Misjon
Progress skal være en av landets ledende distributører av framdriftsutstyr og annet utstyr til båter og mindre skip.
Vårt salg skal hovedsakelig være rettet mot skipsverft og profesjonelle aktører innen yrkes- og lystbåtmarkedet.

 

Visjon
Progress vil være Norges ledende bedrift for fremdrift av båter og skip som bygges i Norge.