Beregningsskjema for innenbordspropell

Personalia

Båttype

Skrogdata

Motorinstallasjon

Tidligere installasjon (hvis tilgjengelig)

Data for tilpassing av propell

Propellens rotasjonsretning sett bakfra

Kon

Kon = konlengde/(akseldiameter-minstediameter for kon)

Generelt

Minste klaring mot skrog A B eller C.

B: Konlengde РC: Propellakseldiameter РA: minstemål РD: kilesporbredde