HISTORIE

PROGRESS  – Fra verktøymaskinfabrikk til ingeniørfirma

Progress ble etablert allerede i 1903, og har siden starten jobbet med produkter i tilknytning til maritim bransje. Først som produsent av maskiner til bruk om bord i skip, så som produsent av tannhjul, etc til bruk blant annet i offshorenæringen, og i de siste 50 årene har vi spesialisert oss på framdriftsutstyr til båter og mindre skip.  I dag representerer vi noen av verdens ledende produsenter og kan levere de fleste komponenter til framdriftsanlegg, som propellanlegg, girkasser, vannjettaggregater, kontrollsystemer, samt en del annet båtutstyr. Progress Ingeniørfirma har åtte ansatte, og holder til i moderne og funksjonelle lokaler nord i Oslo.

I verkstedet har vi prøvebenker, presser, avbalanseringsutstyr, måleutstyr og annet vi trenger til verksteddrift. For marinegir, vannjetter og våre andre produkter som krever teknisk service, har vi høyt kvalifisert personell, nødvendige maskiner og spesialverktøy. Vi har også testrigger der utstyret kan kjøres for å teste at alle funksjoner er i henhold til det som er oppgitt.

1903 Firmaet stiftes 19. november som et interessentskap under navnet “Progress Verktøimaskinfabrik”. Hovedaktiviteten er produksjon av verktøymaskiner og andre spesialmaskiner til norske industri

1962 Navnet endres til Progress Tannhjul og Maskinfabrikk etter at man i løpet av 50-årene hadde spesialisert seg på produksjon av tannhjul, og blitt Norges største tannhjulsfabrikk. Samme året ble vi distributør for Twin Disc, og agenturavdelingen ble etablert.

1985 Produksjonen skilles ut i eget firma under navnet Progress Maskinering. Dette eies med 62% av de ansatte og 38% av Progress Tannhjul og Maskinfabrikk.

1988 Navnet endres til Progress Ingeniørfirma AS.
1989 Vi overtar som distributør for Michigan Propellere og Elastomuffle eksospotter.
1995 Vi overtar som distributør for Hamilton vannjetaggregater.
1997 Vi utvider igjen vårt engasjement innen framdriftsutstyr med Aquadrive aksler og Halyard eksosanlegg.
1998 Flere nye produkter, Ballisitic utenbordspropellere og Max Power baugpropellere. Etter 91 år flytter vi fra Trondheimsveien opp til Frysja.
2003 Progress Ingeniørfirma AS 100 år. Vi utvider nok en gang med drev fra Twin Disc og akselutstyr.
2008 Vi bygger ut med nytt verksted og ankomstsenter for å tilfredstille de økende kravene til service.
2016 Progress ingeniørfirma AS får nye eiere og går inn i Trans Auto-gruppen som eies av Axel Johnson AB.

LITT OM FRAMDRIFTSSYSTEMER.
Generelt sett kan vi si at vi har fire typer fremdriftssystemer; propell på aksel, propell på drev/utenbordsmotor, vannjet og overflatepropell;

PROPELL PÅ AKSEL
Dette er den vanligste formen for framdrift. Stort sett består anlegget av motor, marinegear, propellaksel med skrog-gjennomføring og ror. Denne installasjonen er vanligvis den rimeligste, og gir god virkningsgrad på lavere hastighetsområder. Som en av landets ledende leverandører av propellere disponerer vi selvfølgelig det nødvendige utstyret for å kunne hjelpe våre kunder. Foruten 4 forskjellige databaserte kalkulasjonsprogrammer har vi også utstyr for dynamisk avbalansering av propellere. I tillegg har vi måleutstyr for måle nøyaktigheten av nye og brukte propellere.

DREV/UTENBORDSMOTORER
Drev kom på begynnelsen av 60-tallet, og er blitt populært i hurtiggående båter. Et drev har pga av sin lille propelldiameter normalt dårligere virkningsgrad enn en akselpropell på lavere hastigheter. Det har imidlertid betydelig lavere vann-motstand enn en nedsenket propell, og har derfor en høyere total virkningsgrad ved høyere hastigheter. Ett drev gir også gode manøvreringsegenskaper ved lav hastighet, både forover og akterover fordi man svinger hele vannstrålen. Et drev er imidlertid ikke så robust som akselpropell, og krever mer vedlikehold. Dessuten er det begrenset hvor stor effekt man kan overføre på ett drev. Progress leverer gjennom Michigan Wheel flere serier av propeller til de fleste utenbordsmotorer og drev.

VANNJET
Vannjet kom kommersielt først på midten av 1900-tallet, men har ikke fått den samme utbredelsen. Et vannjetaggregat har dårligere virkningsgrad enn både drev og akselpropell i halvplaningsområdet. På høyere farter har det imidlertid meget god virkningsgrad pga den lave vannmotstanden.
Vannjetaggregatet har ingen deler som stikker under båten, og er derfor den beste framdriftsform i urene farvann og ved ferdsel nær mennesker og gjenstander som ligger i vannet. Vannjet er også den formen for framdrift som har de beste manøvreringsegenskapene, fordi man kan vri vannstrålen 360° rundt. Vannjet er også en meget robust framdriftsform, fordi det forekommer få bevegelige deler. Vannjet kan installeres både med og uten marinegear. Ved alle vannjetinstallasjoner foretar vi beregninger av båtens vannmotstand og vannjetaggregatets skyvekraft. Hamilton er den største vannjettprodusenten i verden.

OVERFLATEPROPELLER
Et overflatepropelleranlegg består normalt sett av motor, gearkasse, kardangaksel og et overflatedrev. En overflatepropeller arbeider slik at i planende fart ligger den 50% over og 50% under vann. Dette, kombinert med en lav vannmotstand, gir en meget god propellvirkningsgrad ved høye hastigheter. Samlet gir dette den mest effektive framdriftsmetode for høyhastighetsbåter man kjenner til i dag. Mer informasjon om disse systemene og våre andre produkter finner du i delene av katalogene som omhandler produktene.