TRANSMISJONER

EC300 – TWIN DISC elektronisk motorkontroll, er konstruert for å kontrollere motorer og gear av alle typer

Elektronisk motorkontroll-systemet består av en kontrollboks for hver motor, og en spakboks for hver styreposisjon. En spak gir full kontroll over motorpådrag og gearskifte på en enkel måte. Manøverspakboksen er også utrustet med spakbrems, slik at ønsket motstand i spaken kan justeres etter ønske.

Multifunksjons-bryter gir deg mulighet for forskjellige former for sluring, forskjellig tomgangshastigheter for finmanøvrering og synkronisering av turtall på to-motorsanlegg.

Stasjonsvelger med indikatorlys for styreposisjoner lar deg enkelt velge hvilken stasjon som skal brukes.

TWIN DISC elektronisk motorkontroll
 har innebygd sikring mot å starte motorene med gearet innkoplet.

Indikatorlys for nøytral gir deg klar beskjed om gearet er satt i nøytral.

Opp til 6 styreposisjoner kan leveres. Systemet er standard forberedt for 3 styreposisjoner, som lett kan utvides til 6 ved å bruke koblingsbokser. Om ønskelig kan digitale systemer leveres med enda flere styreposisjoner.

Slurefunksjon
Elektronisk motorkontroll-systemet har innbygget slurefunksjon. Dersom man bruker det sammen med Twin Disc Quickshift gir med elektronisk sluring, får man også tilleggsfunksjonen ekspressmodus (se under). Har man en mekanisk slureventil må det monteres på en akturatorboks (se bildet) slik at man mekanisk kan kontrollere denne. Slureventiler som skal ha et elektrisk signal kan også koples til. Et problem med sluring med egen slurespak har vært at giret overopphetes og ødelegges pga av at man slurer med for høyt turtall. For å sikre mot dette, har Twin Disc valgt at sluring skal foregå på forhåndsvalgte turtall. Dette sikrer at man ikke får for høyt turtall og girskade, samt at det også åpner for at man ved sluring kun bruker samme spak som ved vanlig kjøring, og med forover-fri-reversfunksjon som normalt.

Ekspressmodus
Dette er en funksjon der man begynner med sluring, og så kopler giret glidende ut sluring og går over til motorpådrag når turtallet øker. På den måten kan man kontrollere båtens fart fra 0 til full fart med en spakbevegelse. Denne er kun tilgjengelig med Twin Disc Quickshift gir og elektronisk motor.

Motorsynkronisering leveres som tilleggsutstyr. Dette gjør at så lenge fjernkontrollens spaker har en innbyrdes vinkel på mindre enn 7°, synkroniseres motorturtallene elektronisk. Funksjonen koples inn med multifunksjonsbryteren.

Twin Disc Express Joystick System®
Her vil man da ha MGX gir med QuickShift og EC300JS sammen med Express Joystick System (EJS). EJS er et manøversystem hvor man bruker BCS hydrauliske thrustere sammen med propellanlegget. Dermed kan man kontrollere båten ved hjelp av en Joystick helt nøyaktig slik man vil og i den farten man ønsker under manøvrering i havn. Når man har kontroll via joysticken trenger man ikke bruke ratt, hendler eller ror. Å bruke EJS er utelukkende en en-hånds operasjon. Joysticken kontrollerer motor, gir og thrustere i en og samme bevegelse.

 

Dynamisk posisjonering fra Twin Disc
Twin Disc QuickShift gir med EC300DP kan levere andre generasjons dynamisk posisjonering. Elektronisk motorkontroll-systemet vil bestå av Quickshift (MGX) gir integrert med tradisjonell aksel og propelldrevet framdrift samt minst en thruster koblet sammen med MGX gir. Her har man mulighet for «on station» plassering samt rykkfri og konstant kontroll av båten. Drivlinjen vil kunne utføre endring av retning med varierende skyv mer enn 30 ganger per minutt for å holde posisjonen i henhold til kravene for DP klassifisering. Systemet baserer seg altså på tradisjonell framdrift med propellanlegg, og man vil ha full kontroll fra 10% av tomgangsturtallet og opp til maks turtall. Systemet er designet for å kunne være konkurransedyktig i forhold til andre alternative drivlinjer. Twin Disc Quickshift gir med EC300DP er kompatibelt med DP0-DP1 og DP2 systemer med standard framdrift med propell og aksel.

Express Positioning® for Express Joystick System®
Express Positioning® er satt opp for å fungere kun opp imot Twin Disc Express Joystick System. Ved hjelp av dette systemet kan man helt enkelt holde båten i en gitt posisjon eller kurs via den innebygde GPS mottakeren. Systemet kan brukes på både enkel og dobbel motorinstallasjon og med en eller to baugpropellere. Express Positioning kan ettermonteres på de fleste båter med EJS.


FI-FI Mode
I Fire Fighting modus settes turtallet konstant på 1800rpm, mens quickshift- systemet lar deg regulere hastigheten på båten fra 0knop og oppover ved bruk av spakene.

Dette brukes for eksempel hvis du ønsker å benytte hydraulikk eller pumper som krever et konstant høyt turtall.

   Last ned brosjyre