TRANSMISJONER

Arneson-drev har en meget robust og enkel konstruksjon

Når vi snakker om hurtiggående båter, bringer Arneson mer kraft, høyere ytelse og bedre manøvreringsegenskaper til det som betyr noe. Og det som betyr noe er fart. Arneson-drevet med overflatepropeller revolusjonerte framdrift da det kom på markedet på grunn av sin høye virkningsgrad. Dette har gitt seg utslag i seire i utallige båtrace og drevet er nå mer og mer akseptert som framdrift på båter i kommersielt bruk.

I dag er det ikke bare racing, men også større lystbåter og yrkesbåter der man er avhengig av stor fart som er den største kundegruppen.

Grunnen til at et Arneson-drev har så høy virkningsgrad ligger i konstruksjonen. Ved å la kun 50% av propellen være under vann, og å utelate roret, reduseres vannmotstanden med opp til 50% i forhold til en neddykket propell. Ved høy fart gir dette store utslag, og selv om propellen vil superkavitere og derved være noe mindre effektiv enn en vanlig propell, vil man samlet få en forbedring av virkningsgraden. Denne vil som en tommelfingerregel gi en fartsøkning på 5-10% i forhold til drev og vannjet.

Arneson-drev kan leveres i 9 forskjellige størrelser, fra ASD 6 opp til ASD 18. Tidligere ble drevene levert både som linjedrev og med dropp senter og innebygget reduksjon. Den siste modellen produseres imidlertid ikke mer, blant annet fordi man allikevel må ha et marinegir for å ivareta reverseringsfunksjonen. En komplett installasjon vil bestå i gir, kardang-aksel mellom gir og Arnesondrev, eventuelle kardangakseladaptere, Arnesondrev og propell.

Arneson drev styrer også som andre drev ved hjelp å svinge propellen. Da forandrer man hele vannstrålens retning. Dette gir en langt bedre manøvreringsevne ved lavere hastigheter enn rorstyring, spesielt ved reversering. På en høyhastighetsbåt bør jo vannmotstanden være lavest mulig, hvilket tilsier så lite ror som mulig. Samtidig vil et lite ror gi dårlige manøveringsegenskaper ved lave hastigheter slik at man oftest må velge ett kompromiss. Dette slipper man ved installasjon av ett Arnesondrev. Må man på grunn  av trimming også ha ett eller flere stepp i båten, forverres manøvreringsegenskapene ytterligere, spesielt ved reversering.

 

Arneson-drevene har en meget robust og enkel konstruksjon. På drevene er det mindre enn 20 bevegelige deler. Dette gjør at det blir lite slitasje, og drevene får lang levetid. Drevenes plassering, bak båten og nær vannoverflaten gjør det enkelt å gjøre service på dem. Dersom drevet trimmes helt opp, er det normalt intet problem å skifte propell fra en badeplattform dersom båten er utrustet med en slik.

Drevenes enkle konstruksjon med frittstående propell, gjør at man ikke har restriksjoner på propellens diameter, toppklaring, vinkel osv. Dette gjør at man alltid kan velge den propellen som gir best virkningsgrad.

Å beregne en overflatepropell krever ett betydelig ingeniørarbeide for å kunne bli vellykket. Man kan miste hele gevinsten i virkningsgrad dersom man bruker feil propelldiameter eller bladform. Det er derfor viktig og kartlegge alle båtdata og ikke minst hva båten skal brukes til før man foretar en beregning.

 

  Last ned brosjyre

 

Arnesondrevene har en meget robust og enkel konstruksjon

Når vi snakker om hurtiggående båter, bringer Arneson mer kraft, høyere ytelse og bedre manøvreringsegenskaper til det som betyr noe. Og det som betyr noe er fart. Arnesondrevet med overflatepropeller revolusjonerte framdrift da det kom på markedet p.g.a sin høye virkningsgrad. Dette har gitt seg utslag i seire i utallige båtrace og drevet er nå mer og mer akseptert som framdrift på båter i kommersielt bruk.

I dag er det ikke bare racing, men også større lystbåter og yrkesbåter der man er avhengig av stor fart som er den største kundegruppen.

Grunnen til at et Arnesondrev har så høy virkningsgrad ligger i konstruksjonen. Ved å la kun 50% av propellen være under vann, og å utelate roret, reduseres vannmotstanden med opp til 50% i forhold til en neddykket propell. Ved høy fart gir dette store utslag, og selv om propellen vil superkavitere og derved være noe mindre effektiv enn en vanlig propell, vil man samlet få en forbedring av virkningsgraden. Denne vil som en tommelfingerregel gi en fartsøkning på 5-10% i forhold til drev og vannjet.

Arnesondrev kan leveres i 9 forskjellige størrelser, fra ASD 6 opp til ASD 18. Tidligere ble drevene levert både som linjedrev og med dropp senter og innebygget reduksjon. Den siste modellen produseres imidlertid ikke mer, blant annet fordi man allikevel må ha et marinegir for å ivareta reverseringsfunksjonen. En komplett installasjon vil bestå i gir, kardang-aksel mellom gir og Arnesondrev, eventuelle kardangakseladaptere, Arnesondrev og Propell.

Arneson drev styrer også som andre drev ved hjelp å svinge propellen. Da forandrer man hele vannstrålens retning. Dette gir en langt bedre manøvreringsevne ved lavere hastigheter enn rorstyring, spesielt ved reversering. På en høyhastighetsbåt bør jo vannmotstanden være lavest mulig, hvilket tilsier så lite ror som mulig. Samtidig vil et lite ror gi dårlige manøveringsegenskaper ved lave hastigheter slik at man oftest må velge ett kompromiss. Dette slipper man ved installasjon av ett Arnesondrev. Må man pga av trimming også ha ett eller flere stepp i båten, forverres manøvreringsegenskapene ytterligere, spesielt ved reversering.

 

Arnesondrevene har en meget robust og enkel konstruksjon. På drevene er det mindre enn 20 bevegelige deler. Dette gjør at det blir lite slitasje, og drevene får lang levetid. Drevenes plassering, bak båten og nær vannoverflaten gjør det enkelt å gjøre service på dem. Dersom drevet trimmes helt opp, er det normalt intet problem å skifte propell fra en badeplattform dersom båten er utrustet med en slik.

Arnesondrevenes enkle konstruksjon med frittstående propell gjør at man ikke har restriksjoner på propellens diameter, toppklaring, vinkel osv. Dette gjør at man alltid kan velge den propellen som gir best virkningsgrad.

Å beregne en overflatepropell krever ett betydelig ingeniørarbeide for å kunne bli vellykket. Man kan miste hele gevinsten i virkningsgrad dersom man bruker feil propelldiameter eller bladform. Det er derfor viktig og kartlegge alle båtdata og ikke minst hva båten skal brukes til før man foretar en beregning.

 

  Last ned brosjyre