VANNJET

Kontrollsystemer

Hamilton lager kun vannjet. Med all fokus på vannjet og det som er rundt en jettinstallasjon lager Hamilton selvsagt også kontrollsystemer til vannjet selv.
AVX-Express er tilpasset de mindre jettene fra HJ213 til HJ422, mens AVX er et klasset system beregnet for de større jettene fra HJ364 til HT1000.

AVX er klassifisert i DNV og kan leveres opp mot DP3.