VANNJET

Blue ARROW er et elektronisk kontrollsystem designet spesielt for vannjet og gir deg uante muligheter når det kommer til manøvrering.

(OBS! Leveres kun på forespørsel, utgående produkt!)

BLUE ARROW elektronisk manøvrering
Blue ARROW er Hamiltons integrerte elektroniske kontrollsystem for vannjeter i HJ-serien. Et 24V elektronisk kontrollsystem designet spesielt for vannjet gir deg uante muligheter når det kommer til manøvrering. Blue ARROW kombinerer bruken av hendler og ratt med den nye Mouseboat ™ joysticken. Mouseboaten gir deg en sikker og logisk manøvrering. Operasjoner som før var forbeholdt de mest erfarne skippere blir forenklet og gjort tilgjengelig for alle. Blue ARROW er tilgjengelig for vannjeter til og med HJ403.

 

Manøvrering med BLUEARROW
Velger du en løsning med blue ARROW får du alle fordelene ved en vannjet. Blue ARROW er programmert til å oversette dine bevegelser til retningsforandringer, og vil derfor hjelpe deg å manøvrere på en sikker og logisk måte. Enkle bevegelser med mouseboaten bringer deg dit du vil. En indikator på kontrollpanelet SCP (se bildet til høyre) vil til enhver tid vise deg vannjetens posisjon, og velger du å slippe mouseboaten nullstilles det hele automatisk og båten stopper.

 

Blue ARROW leveres med ratt eller styre-joystick, hendler og Mouseboat™ som valgmulighet. Manøvrering fra a til b foregår med ratt og hendler, men når man skal legge til eller av andre grunner har behov for finmanøvrering trykker man på «ta kontroll»-knappen på mouseboaten og overfører dermed kontrollen til denne manøvreringsmodulen.

• Mouseboaten gjør det mulig å rotere, forflytte seg sideveis, forover/akterover eller å kombinere disse bevegelsene.
• Øker man bevegelsen i en retning eller rotasjon vil automatisk turtallet på motoren øke slik at hastigheten på bevegelsen øker. Ved å slippe mouseboaten vil den automatisk nullstille systemet.

Motorkontroll:
• + / – knappene på Mousboaten gjør det mulig å justere motorens turtall.
• Turtallet kan endres når det passer deg, uavhengig av mousboatens posisjon.

Ved TWIN-installasjoner:
• Logisk kontroll for treveis manøvrering; forover/bakover, side til side og rotasjon.
• Kontrollerer båtens bevegelser forover/akterover, sideforflytning og retning.

Ved SINGEL-installasjoner:
• Logisk kontroll for toveis manøvrering; forover/bakover og rotasjon.
• Kontrollerer båtens bevegelser forover/akterover og retning.

MOUSEBOAT “HOLD” funksjonen
• “Hold” knappen låser eksisterende bevegelse.
• Turtallet kan endres ved å benytte +/- knappene uten at “Hold” funksjonen løses opp.
• “Hold” funksjonen løses automatisk opp neste gang du beveger musen.

 

Installasjon:
Blue ARROW kommer som en integrert del av vannjetaggregatet, og er ferdigprogrammert fra fabrikken tilpasset valgt motor. Kabler og kontrollbokser leveres som «plug and play» moduler for enkel og logisk oppkobling. Normalt vil en leveranse av blue ARROW inkludere en person fra Hamilton som er tilgjengelig i en dag for å kontrollere oppkoblingen og finjustere systemet. All trekking av kabler, strømtilførsel og lignende er verftets ansvar.

 

 

Fordeler ved BLUE ARROW:
• Et komplett elektronisk system som kontrollerer alt fra motor og gir til manøvrering.
• Total kontroll ved enhåndsbevegelse. – Integrerer forskyvning i alle retninger, styrbord, babord, forover, akterover og fartsøkning.
• Intuitiv kontroll. Alle kan føre en mus.
• Manøvrering ved lav fart blir meget enkel og sikker. Båten følger musens bevegelse.
• Enklere manøvrering ved reversering, problemet med motsatt virkning i forhold til propell blir borte.
• JetAnchor, posisjoneringsverktøy som tilleggsutstyr.
• Justerer motorens turtall i takt med bevegelsene.
• Enklere kontroll ved ustabile værforhold.
• Mister du kontrollen, vil du ved å slippe musen automatisk nullstille båten.
• “Hold” knappen sørger for å holde båten i retningen du bestemmer.
• Design tilrettelagt for lyst- og yrkesbåt.
• Værbestandig i henhold til IPP66.
• Backup i flere ledd med kontinuerlig overvåking av systemet.
• Enkelt å installere, høy pålitelighet og en solid base med backup og support.

   Last ned brosjyre

Ekstern kontroll med XCI
I noen tilfeller kan det være ønskelig å ta kontroll over motor og vannjet-/styresystem fra en ekstern posisjon. XCI for blue ARROW gjør dette mulig, og er blant annet tatt i bruk av FFI på deres autonome forskningsfartøy “Odin”. Ta kontakt for nærmere informasjon.