PROPELL

MAX-PROP er en seilbåtpropell der bladene automatisk stiller seg i fartsretningen under seiling, slik at de gir minimal motstand.

Propellens stigning kan justeres slik at propellen kan optimaliseres i forhold til den enkelte båt for å oppnå maksimal ytelse. Denne justeringen gjøres ved å åpne propellens nav og flytte om på tannhjulenes inngrep. I samme operasjon gjøres også valg av dreieretning. Når motoren startes, vrir propellakslene bladene ut til den forhåndsinnstilte posisjonen igjen.

VANNMOTSTAND/SEILING
Den viktigste egenskapen til MAX-PROP seilbåtpropell er at bladene automatisk stiller seg i fartsretningen når propellakslen stopper. Dette, sammen med den hydrodynamiske optimale utformingen av bladene og navet, gjør at man får minimal vannmotstand. Tidligere ga IOR båter med MAX-PROP en fordel, men de har senere kommet til at en MAX-PROP ikke gir større motstand i vannet enn en foldepropell, slik at denne nå er fjernet.

FOROVER
Når båten settes i forover, vil den første delen av propellakslens rotasjon brukes til å vri bladene i posisjon på den innstilte stigningen. Det høye bladarealet (50% på 3-blader og 35% på 2-blader) bidrar til at man alltid får et godt skyv fra propellen. Og med en gang motoren stoppes, er bladene utformet slik at vannstrømmen presser dem inn i nøytral possisjon for minimal motstand.

REVERSERING
Når båten settes i revers vil, som i forover, den første delen av propellakslens rotasjon brukes til å vri bladene, denne gangen motsatt vei, slik at man også ved reversering skjærer vannet med propellens skjæreegg. Stigningen i revers er den samme som forover, noe som gjør at MAX-PROP i mange tilfeller har høyere virkningsgrad ved reversering enn det som oppnås med en fast propell. Propellens vri-mekanisme bidrar til at bladene vrir seg slik at man alltid kan stole på en MAX-PROP.

ANVENDELSESOMRÅDER
Seilbåtpropellen fra MAX-PROP brukes i dag av mange av de ledende seilbåtfabrikantene. På grunn av sin lave vannmotstand og sine gode manøvreringsegenskaper er den velegnet både for regattabruk og turseiling.
De optimale reverseringsegenskapene gjør at den egner seg meget godt til båter som i utgangspunktet er vanskelige å manøvrere med en ordinær foldepropell. Propellen bygger ikke like langt bakover som en foldepropell, og er derfor også velegnet for seilskøyter med propell-utsparing i roret eller andre installasjoner der en foldepropell vil kreve for mye plass. Mens andre foldepropeller stopper rundt 20-22″ kan Max-Prop selibåtpropeller leveres opp til 40″ størrelse.

BLADENE I SEILSTILLING MED MINIMAL MOTSTAND.
Ved forover og revers gir hele diameteren maksimalt skyv, men ved seilstilling rettes bladene i ett med aksel og skaper minimal motstand.

TILGJENGELIGE MODELLER
Propeller fra Max-prop leveres i hovedsak i 4 modeller, CLASSIC, EASY, FAST og ECOWIND. Classic leveres i tillegg både som 2, 3 og 4-bladet propell. Den 2-bladede har et bladareal på 35%, den 3-bladede har et bladareale på 50%, mens de 4-bladede har et bladarela på 65%DAR. Hvilken modell du bør velge avhenger av bruk og forskjellige kalkulasjons faktorer.

2- OG 3-BLADET CLASSIC
Kjennetegnes ved lav vannmotstand og gode manøvreringsegenskaper sammenlignet med en ordinær foldepropell. Propellens spesielle bladform, med et bladareale på 35-40% for 2-bladeren og 50% for 3-bladeren, gir utmerkede egenskaper både forover og bakover. Classic er fremdeles førstevalget til mange seilbåtbrukere og produsenter. Med 3 blader økes skyvkreftene ytterligere og faren for vibrasjoner minker. 2-bladeren anbefales til lettere båter, mens 3-bladet Classic anbefaler vi til tyngre båter, og båter med spesielle manøvreringsbehov.

EASY 3- OG 4-BLADET MAX-PROP
Max-Props EASY leveres i 3 eller 4-bladet versjon og er i utgangspunktet lik den tradisjonelle classic. Forskjellen er en betydelig enklere installasjon. Max-Prop EASY kommer som en ferdigmontert enhet, men man kan likevel med enkelhet justere stigningen ved å juster to skruer i step av 2 grader. På denne måten oppretholder man flexibiliteten man har i Classic-versjonen.

 

5-BLADET WHISPER
4-bladet FAST fra Max-Prop er i utgangspunktet den samme propellen som EASY, men med den fordelen at du kan stille stigningen utvendig på propellen uten bruk av verktøy. VP anbefaler vi til tyngre båter, og båter med spesielle manøvreringsbehov, og der en regelmessig stigningsendring vil være hensiktsmessig.

Anoder
Noen blir forvirret av antallet anoder du får til Max-Prop. Tidligere var alle anodene utformet nær en trekant, men denne har gått ut av produksjon. I dag er alle runde, uansett om du har en annen form fra tidligere. De nye anodene passer også på de gamle propellene, men det kan være forskjellig boltediameter etter hvilket år den er produsert.

Anodens type styres av 3 faktorer:
• Modell av Max-prop
• År denne er produsert
• Akseldiameter

I tabellen ser du hilken anode som passer til de vanligste modellene.

Hva passer best til min båt?
Diagrammet under gir deg en liten pekepinn på hva som kjennetegner de forskjellige modellene. Bruk denne til å plukke ut det som er viktig for deg. Ønsker du for eksempel en propell for regattabruk, mens fremdrift for motor kommer i andre rekke, vil vi anbefale en Flex-O-Fold Racing. Ønsker du derimot en propell som gir deg maksimale manøvreringsegenskaper for motor, vil vi anbefale en av de 3-bladede Max-Prop propellene.


MONTERING OG VEDLIKEHOLD
Max-Prop er en mer komplisert propell å montere enn en vanlig fast propell. Propellen består av blader og boss som stilles inn i et system etter hvilken stigning du ønsker. Leser du bruksanvisningen først, er det imidlertid ikke noe problem å montere denne selv. Legg merke til gradinstillingen som vises til høyre på bildet. Denne indikerer hvilken stigning propellen din er stilt inn på, og vil derfor bekrefte at du har gjort det riktig.
Det er veldig enkelt å vedlikeholde en Max-Prop. Med egne fettnipler er det enkelt å etterfylle fett, og skifter du sinkanoden etter behov, har du propell i mange år.

 

 

 

 

      Last ned brosjyrer