EKSOS

HALYARD eksos har perfeksjonert kunsten å redusere støy i båter

Progress har levert eksossystemer siden 1989 og representerer i dag Halyard eksos som er en av verdens største produsenter av eksossystemer til båt. Vi leverer standard løsninger for de fleste motorer samt spesialdesign til små og store prosjekter. Vi leverer også både tørr- og våteksos til større installasjoner på ferger og arbeidsbåter.

Produksjon og design av støy-reduserende produkter til hele marinebransjen, fra små seilbåter, gjennom militære og kommersielle fartøy, til verdens største Superyachter.

Halyards fokus på utvikling av eksos-anlegg og støyisolasjon siden 1979 har satt sine spor i bransjen.
«Halyard – The Science of Silence»


Hvorfor montere eksospotte og Halyard eksos?

For 15-20 år tilbake var man ikke særlig opptatt av støy. En marinediesel gikk på 1500-2000 o/min, og det var et begrenset antall
båter i drift. I mellomtiden har antallet båter vokst, motorens omdreiningstall økt, og vi har blitt mer oppmerksom på støy som en irritasjonskilde. Vi aksepterer ikke lenger like mye støy som tidligere, ihvertfall ikke fra naboens båt. Statens Forurensningstilsyn har dessuten påbudt alle båter med hurtiggående motorer å montere eksospotte eller lede eksosen ned i vann.

Hvor godt fungerer eksospotter?
Det beste beviset på hvor bra de fungerer er å se på tester. Kurvene viser en test utført på to 45 fots båter, med og uten eksospotte. Begge var utrustet med to identiske turbodiesler på 400hk. Kurven viser en reduksjon i støynivået på 10-15 desibel(dB), alt etter fartsområdet. Desibel er en logaritmisk verdi, og den angir lydenergien i luften. At den er en logaritmisk verdi, betyr at 3 desibel er en dobling av verdien. Dvs. 77 dB er dobbelt så mye som 74dB, og 80dB er 4 ganger så mye. Ørets oppfatning er mer subjektiv. Mange sier at en reduksjon på 10 dB virker som en halvering av støynivået på øret, mens man i realiteten har redusert lydenergien med mer enn 90%. En reduksjon på 10dB er derfor meget tilfredsstillende.

 

ISO og LLOYDS
Alle Halyards produkter i GRP, Silikon eller Nitril produseres i henhold til ISO 9001. I tillegg er de fleste produktene typegodkjent av Lloyds.

Oppbygging av eksossystemet
Oppbygning av et eksossystem bør kun utføres av folk med relevant erfaring. Det er imidlertid en del grunnregler som må følges, og disse er gjengitt nedenfor. Den avgjørende faktoren er motorens plassering i forhold til vannlinjen og avstand til anlegget.

 

Lavt plassert motor Ved lavt plassert motor er det fare for at vannet kan suges tilbake fra utløpet og inn i motorens sylindre. En vakumbryter må derfor monteres i motorens vanninjeksjonsrør. Eksoslangen må ha et fall på minimum 300mm til topp av eksospotten av “løfte”-typen. Fra eksospotten må slangen løftes minst 450mm over vannlinjen. f.eks gjennom et U-bend for å beskytte motoren fra bølger. Eksosslangen kan så føres ned til utløpet over vannlinje. Når disse målene sjekkes må man også huske å ta hensyn til at båten krenger i sjøen.

 

Høyt plassert motor 1 I dette tilfelle er motoren plassert godt over vannlinjen, og fallet fra vanninjeksjonspunktet ned til utløpet bør være minimum 1:8. Her kan man bruke en eksospotte av «linje»-typen. Utløpet i akterspeilet bør ikke ligger nærmere vannlinjen enn dets egen diameter.

 

Høyt plassert motor 2 Ønsker du en enda bedre støydemping er Halyards tokammers potter det du bør velge. Også i dette tilfelle er motoren plassert godt over vannlinjen, og fallet fra vanninjeksjonspunktet ned til utløpet bør være minimum 1:8. PS! Dette gjøres for å hindre vannet i å strømme tilbake i systemet. Tokammers pottene gir bedre dempning på grunn av en høyere vinkel i installasjonen kombinert med to kamre i potten.

 

Medium plassert motor
Her ligger motoren mellom de foregående eksemplene, og vannlinjen ville normalt gå gjennom eksospotten. For å løfte eksosanlegget og gi det større fall er det anvendt et Halyard raiser i rustfritt

 

Avstand til eksosanlegget
For å unngå overoppgeting av eksosanlegget anbefaler vi at det er mnimum 40cm avstand fra raiser til eksospotten. I enkelte tilfeller kan dette redusreres, men det krever godkjennelse fra fabrikken.

  Last ned brosjyre om Halyard eksos