VANNJET

Jetserier

Vannjet-serie fra Hamilton, HT, HJ-HM og HTX, er vannjetaggregater som er konstruert for fremdrift av kommersielle fartøyer. De vanligste bruksområdene er i båter med en lengde opp til 60 meter, og effekter opp til 3000 kW. HTX er en helt ny generasjon som oppnår høyere topphastighet, forbedret manøvreringsevne, høyere SKYVKREFTER og raskere fartakselerasjon. Den er mindre enn en HJ322 og bedre enn en HJ364. vannjet-serie