VANNJET

HAMILTONJET HT-serie representerer neste generasjons vannjetteknologi.

Serien er videreutviklet fra den suksessrike HM-serien for å skape en enda mer effektiv vannjet og sikre bedre kavitasjonsgrenser enn tidligere. HT-serien gjør det beste enda bedre og sikrer deg et overlegent fremdriftssystem.

HT-serien leveres helt opp til 5500 kW, og har en «mixed flow»-pumpe med bedre dyse og inntaksforhold sammenlignet med andre vannjeter på markedet. Dette gjør HT-serien til det beste vannjetvalget i alle fartsområder fra tomgangshastigheter til toppfart.

Det nye designet på reverseringsskjoldet opprettholder de suverene skyvekreftene en kjenner fra HM-serien, samtidig som vekt og størrelse er redusert for å tilpasse smalere installasjoner. Reverseringsskjoldet kontrolleres av to reverseringssylindre som er montert på innsiden av båten med adskilte skyv/trekk-stag gjennom akterspeilet. Dette motvirker faren for oljelekkasje ut i sjøen, og hindrer vann i å trenge inn i hydraulikksystemet. Stagene for reversering og styring er beskyttet mot utvendig påvirkning, som for eksempel groe, med en fleksibel gummibelg.

HT-serien leveres med den markedsledende JT-styredysen. Denne er i likhet med reverseringsskjoldet aktivert ved innenbordsmonterte hydraulikksylindere og skyv/trekk-stag.

I motsetning til HJ- og HM-serien har HT-serien en konisk impeller. Ved andre systemer har det vært en omfattende skimsejobb for å tilpasse dette slik at klaringen mellom impeller og slitering blir optimal. HT-serien har løst dette ved å gjøre hovedakselen aksialt justerbar, og har dermed forenklet denne operasjonen betraktelig.

Installasjon
Installasjonen av en HT-vannjet er forenklet ved å bruke fleksibel tetning som gir økt toleranse for aksial oppretting i akterspeilet. Dette, kombinert med et kompakt design, gjør installasjonstiden betydelig raskere enn tidligere. En quadinstallasjon med fire vannjeter av typen HT900, gjort av Gulf Craft USA (Aaron G. McCall), var montert på under en dag etter at inntaksrammene var satt inn. Tidligere ville en regnet tre til fire dager på en slik installasjon.

Inntaksristen består av seks hydrodynamiske utformede profiler som sikrer høy effektivitet og hindrer uønsket vannrotasjon, samtidig som de beskytter vannjeten mot uønskede elementer.

I likhet med alle de andre vannjetene fra Hamilton er HT-serien levert med integrerte hydrauliske systemer, JHPU, drevet av v-belter fra vannjetens hovedaksel for normal bruk. Som tilleggsutstyr kan det også leveres en AC-hydraulikkpumpe (en per vannjet) for å kunne kjøre skjold og styredyse uten at giret er koblet inn. Oljen i lagerhuset sirkuleres ved hjelp av en pumpe mekanisk drevet av hydraulikkpumpen, og oljen fra både hydraulikk og lager avkjøles ved hjelp av en integrert oljepumpe.

   Last ned brosjyre