VANNJET

Vi har lang erfaring med vannjetinstallasjoner

Progress har representert Hamilton Jet i Norge siden 1996 og har lang erfaring med vannjetinstallasjoner.

HAMILTON er en av verdens ledende produsenter av vannjetaggregater, og har i dag nesten 60% av verdensmarkedet i sitt segment. Firmaet ble etablert i 1939, og i 1953 ble den første vellykkede prøveturen med vannjetaggregat foretatt. En kontinuerlig testing og forskning har utviklet produktet til dagens aggregater. I Norge, hvor Hamilton er markedsleder for aggregater til båter opp til 20-25 mtr, har man vært raske til å ta i bruk denne moderne formen for framdrift. Vannjet anvendes i dag for nær sagt alle typer båter, og alle fartsområder, i planende, halvplanende, deplasementsbåter, yrkesbåter og lystbåter.

Hva er en vannjet?
Aggregatet suger vann inn under båten, akslererer dette og pumper det ut akterut. En impeller tilpasset motorens effekt sørger for maksimal gjennomstrømning av vann, og gir båten bevegelse. Manøvreringen skjer ved hjelp av en dyse som leder vannet fra side til side, og et reverseringsskjold endrer vannstrømmens retning ved reversering. En impeller er i motsetning til en propell ikke avhengig av båtens vekt eller skrogform for å nyttigjøre all effekten en motor kan gi. Dette gjør at du til en hver tid har 100% effekt tilgjengelig på motorene uavhengig av last. Minimal vannmotstand, fordi ingen deler av vannjetten stikker ned under båten, sørger for at effekten i mange tilfeller er høyere enn ved en propell-installasjon. Dette er særlig merkbart i fartsområde over 20 knop, da vannmotstanden spiller en betydelig rolle for farten.

JT-styredyse – Markedets mest effektive manøvreringsmodul
En av de største forskjellene mellom Hamilton og andre vannjetleverandører er den patenterte JT-styredysen. JT-styredysen er et «balljoint»-system som tar hele vannstrålen som genereres gjennom vannjeten og svinger denne (se illustrasjon). Man retter dermed vannet i ønsket retning med minimalt tap, mens man ved deflektorstyrte systemer forandrer retningen ved å føre en anordning inn i vannstrålen noe som reduserer effekten.

Prinsippskisse
Systemet henter inn vann under båten og pumper det ut akterut. Over vanninntaket i bunnen er det en rist (A) som hindrer at større gjenstander som kan ødelegge aggregatet suges inn. Fra vanninntaket ledes vannet i en kanal til impelleren (B) (pumpehjulet). Denne er drevet av motoren, og den er nøye tilpasset motorens omdreiningstall og effekt. Impelleren pumper vannet ut bak båten i en stråle gjennom statorhuset (C) og styredysen (D) med stor fart og kraft. På denne måten skapes kraften som presser båten framover. For å manøvrere og reversere benytter man en kombinasjon av styredysen (D) og reverseringsskjoldet (E).

 

Fordeler
• Høyere akselerasjon
• Bedre drivstofforbruk i høyere hastigheter
• Høyere fart mellom stasjoner/mål
• Bedre og raskere manøvrering
• Ingen appendiks under båten
• Bedre sikkerhet for mannskap og omgivelser
• Høyere komfort med mindre støy og vibrasjoner
• Lengre serviceintervaller
• Enklere service
• Lavere servicekostnader
• Enkel installasjon
• Bedre DP-integrasjon

Typiske brukergrupper:
• Arbeidsbåter
• Skyssbåter
• Patruljebåter
• Redningstjenester
• Hurtigbåter
• Suplybåter
• Mann over bord båter

Hva skiller HAMILTON fra andre leverandører?
Som den største vannjetprodusenten i sitt segment, er Hamilton den eneste produsenten som kun tenker vannjet. Hos Hamilton gjøres alt fra råstøp til programering av elektroniske styresystemer innen samme bedrift. Hamiltons grunnfilosofi er at man lager en vannjet som fungerer mest mulig optimalt under alle forhold og er designet for kommersiell drift. Dvs at aggregatene ikke er konstruert for å gi den høyeste toppfarten, den høyeste skyvkraften, eller den laveste vekten, men vi gir det optmale “all round” produktet. Hamilton er designet for å få deg raskest mulig fra a til b for mini- male kostnader, både når det gjelde drivstoff og drift-sikkerhet. Hvis man hadde satset alt på å oppnå høyest toppfart hadde det gått utover kavitasjonsgrensene som igjen hadde medført redusert effekt ved lavere turtall, en lavere mars- fart, dårligere holdbarhet, større vektsensitivitet og gjort oss betydelig mer sårbare i dårlig vær. Valgene Hamilton gjør har gjort at man kanskje ligger 1 eller 2% under de raskeste på toppfart, men skal du bruke båten til annet enn å kjøre rett frem med 100% effekt, mener vi, i likhet med de fleste av verdens vannjetbrukere, at vi har den beste løsningen.

Hva er kavitasjonsgrensen?
Kavitasjonsgrensen er der du begynner å kavitere, dvs at impelleren ikke greier å absorbere vannet, men begynner å “spinne”. Kavitasjon oppstår når forholdet mellom skykraft og vekt/motstand blir usymetriske. Ved en vanlig propell-installasjon kan man øke bladareal eller diameter på propellen for å motvirke kavitasjon, men i en vannjet er dette naturlig nok ikke mulig da diameteren er satt av kroppens innvendige dia-meter. Utilstrekkelige kavitasjonsgrenser kan føre til at man ikke har kraft nok til å komme over planingstersklen, og kan derfor redusere farten betydelig. Å ha tilstrekkelige kavitasjons-grenser er derfor spesielt viktig ved en vannjetinstallajon.

En annen situasjon der dette er viktig er ved twin, trippel, eller quadinstallasjon. Kjører man med en quadinstallasjon og en motor får problemer kan man med riktig vannjet fremdeles opprettholde en akseptabel fart ved å kjøre på de tre gjenværende drivlinjene. Andre produsenter, og ikke minst propellinstallasjoner, krever da at man reduserer effekten ned mot 10-20% for å ikke skade utstyret ytterligere. Dette er selvfølgelig mest vesentlig i kommersiell virksomhet, der konsekvensene ved redusert fremkommelighet kan være spesielt store.

Tabellen under gir en indikasjon for hvilke vannjet-aggregater som benyttes ved ulik båtvekt, og eventuelt hvor mange vannjetaggregater en trenger. Dette er kun en indikasjon, og en detaljert beregning må til for å stadfeste riktig valg av vannjet. Alle installasjoner skal godkjennes av Hamilton.

For mer informasjon kan du trykke på videolinken
og se alle HAMILTON filmene.