EKSOS

Motor-isolasjon

Hvorfor bør jeg støyisolere?
Marinediesler generer et høyt støynivå, ofte over 100 decibel. Motorrommet er som regel lokalisert nær styreposisjon, der man oppholder seg når båten er i fart. Materialet rundt motoren er ofte glassfiber, tre eller stål, materialer som forsterker støybildet. Støy igjen gjør at man blir sliten, reduserer det sosiale liv og øker faren for sjøsyke.

Riktig støydemping, motorrom-isolasjon, kan dempe støybildet med 85 prosent, og dermed øke komforten betraktelig.

Modeller


Halyard “Multi Layer Construction” er den beste måten å isolere på

• Absorbsjonslaget, et tykt lag med brannsikkert skum som absorberer støy.
• Transmisjonslaget, en kompakt matte som hindrer støy i å trenge igjennom til skroget, Halyards matte veier cirka 5 kg pr m2
• Isolasjonslaget, hindrer det lille som eventuelt skulle komme igjennom transmisjonslaget fra å treffe skroget.

 

MARITEX
Maritex er den beste beskyttelsen halyard kan tilby. En veldig sterk hinne av en metallignende glass-fiberduk hindrer absorbsjon av olje. Maritex er “Fire Zero” klassifisert i henhold til BS476 del 6 og 7.

 

SEALGLASS
En tøff off-white glassfiberhinne forsegler mot oljeintrengning. Overflaten vil brenne, men skummet bak sørger for brannsikkerheten. Materialet er i henhold til ISO 9094 brannisolasjonsstandarder i EU’s lystbåt direktiv.

 

RE-INF. SILVER POLYESTER
Denne overflaten er det mulig å stikke hull på, men den forstekes av et nytt bakenforliggende lag, som vil holde olje ute. Overflaten vil brenne, men skummet bak sørger for brannsikkerheten. Riktig installert tilfredstiller også dette ISO9094.

 

 

Installasjon
Samtlige av Halyards matter for motor-isolasjon leveres som standard, eller med selvklebende bakside. Tidligere hadde man ikke materialer som kunne klebe når de ble utsatt for dampen og varmen fra motorene. Moderne teknologi har endret på dette, og Halyard kan nå levere det som opsjon. Reduksjonen av arbeidskostnader og ekstra festemidler er formidabel.

 

Alle Halyards matter kommer med installasjonsveiledning, men det grunnleggende er:
• Bruk et bra kontakltlim. Gelelim er ofte bedre enn flytende lim.
• Ha alltid rene fettfrie flater, og dekk så mye som mulig av motorrommet.
• Skjær ut rundt pumper, filtre og elektriske komponenter, men ungå åpne felt.
• Luker, ventiler etc skjæres pent ut. Tett med Halyards luketape for å beskytte sidene mot fuktinntrengning.
• Alle flater fullføres helt ned i bunnen. Husk at også drivstoff og vanntanker generer lyd. Isoler derfor også disse der det er mulig.

Vil mattene brenne?
Skummet vil ikke, men noen av overflatene vil brenne. Brannskummet du finner i alle Halyards støyisolerende matter tilfredstiller kravene i henhold til BS 476 del 6 og 7, som betyr at du ikke kan sette fyr på dem ved hjelp av en gassbrenner. Materialet er langt over kravene som stilles i henhold til lystbåt-direktivet. Motorrom-isolasjon fra Halyard er i henhold til ISO9094 (Brann-standarder lystbåter): materialer med Maritex overflate er generelt akseptert av Lloyds Register Of Shipping. Kontroll skal uansett utføres av lokal inspektør. Brannisolasjonen er ikke godkjent for kommersielle fartøy.

Isolasjon og Tape

 

  Last ned brosjyre om motor-isolasjon