EKSOS

Stort utvalg av Halyard eksospotter

Halyard eksospotter av løfte-typen
Denne typen eksospotter gir best dempning, og anvendes når motoren er plassert nær eller under vannlinjen. De kan også brukes når motoren er plassert godt over vannlinjen da de normalt har en høyere dempningsgrad enn eksospotter av linje-typen. Rørdiameteren må beregnes nøye av kvalifisert personell for å unngå og få problemer med mottrykk. Man må også ved dimensjoneringen ta hensyn til vannmengden som strømmer tilbake til eksospotten når motoren stanses. Generelt bør en eksospotte ikke fylles opp mer enn 30%. Relativt sett kan en linje-eksospotte dempe 40%, mens en løfte-eksospotte demper 50% og en tokammers løfte-eksospotte 65%.

Stående eksospotter med inn/utløp på topp eller side
Normalt har de stående pottene samme diameter på utløp og innløp. De større modellene med innløp på siden kan imidlertid leveres med større utløp enn innløp. Modellene leveres både med rette og vinklede tilslutninger. Se tegninger bak i brosjyren for detaljer.

Horisontale eksospotter
Disse monteres horisontalt som en linjepotte. En horisontal løftepotte kan imidlertid, i motsetning til linje-potten, fungere som en dreneringstank for vannet i eksossystemet, og monteres under vannlinjen.

Tokammers eksospotte/vertikal montering
Dette er den mest effektive Halyard eksospotten. Denne typen er brukt av mange av de ledende båtbyggeriene i Europa. Den kan spesialtilpasses den enkelte aplikasjon med hensyn til innløp og utløp, samt vinkelen på disse. For effekter opp til 3000 hk.

Eksospotter av Linje-typen
Halyard eksospotter av linjetypen brukes der motoren ligger over vannlinjen. Disse eksospottene bør ha et fall på eksosrøret på minimum 1:8. Konstruksjonen er enkel, og de er enkle å montere. De er imidlertid ikke så effektive som eksospotter av løftetypen. Installasjonen bør sjekkes av leverandøren. I planende båter bør den ligge horisontalt med vannlinjen, og ikke ha mer enn 5-7° vinkel på deplasementsbåter.

Runde Linje-eksospotter
Disse produseres for motorer fra 30 opp til 3000 hk. De er forarbeidet i et spesielt sterkt materiale for å tåle baktenning fra motoren, og kan leveres med forskjellig diametre på innløp og utløp.

 

 

 

Ovale Linje-eksospotter
Ovale eksospotter er ofte lettere å plassere i båten enn runde. Imidlertid har de noe mindre volum, og er derfor ikke like effektive.

 

 


Linje-eksospotter for V-motorer

Halyard kan også produsere spesielle eksospotter for V-motorer med to innløp for effekter opp til 1500hk.

 

Spesialmodeller
Strengere krav til støydempning og trange motorrom har gjort at vi de senere årene har levert mange spesialdesignede eksosanlegg til båtbyggere. Eksospotten vist til høyre er et eksempel. Vinkelene på de to tilslutningen er tilpasset slik at de er mest hensiktsmessig for videreføring av eksosslangene for å unngå unødige bend og overganger. I enkelte tilfeller konstrueres også formen på selve potten etter skrogets form for å utnytte plassen optimalt. Spesiallagede eksosløsninger leveres etter kundens spesifikasjon i alle størrelser og fasonger. Nederst på siden er det bilde av to båter, fra Oma båtbyggeri og Br Aa i Hyen som har installert spesialtilpassede eksosanlegg fra Halyard.

Noen ganger kan det være ønskelig med et spesialdesignet eksosanlegg av andre grunner enn plasstilpasning. Det kan for eksempel være at man har et røykproblem, og dermed må komme opp med noe annet enn en standard installasjon for å få til en fullgod løsning på problemet. Halyard er behjelpelig i de fleste situasjoner.

 

Tørreksos
Halyard leverer også spesiallagede eksospotter for tørreksos. Tørreksosanlegg benyttes for ytterligere støyreduksjon, eller der våt-eksos er uønsket/lite hensiktsmessig. Halyard designer og produserer sofistikerte løsninger for maksimal støydempning og minimalt mottrykk. Anleggene leveres til motorer og generatorer fra 200kW til 4000kW.

Eksosanleggene kan produseres i stål, rustfritt stål eller mer sofistikerte materialer som titan eller lignende. Anleggene blir konstruert spesielt til formålet når det gjelder størrelse, form og kapasitet. Installasjon av en tørreksospotte umiddelbart etter generatoren, etterfulgt av et ordinært våteksossystem og en vannutskiller gir den beste støydempningen tilgjengelig på markedet i dag.
Tørreksos benyttes også av Halyard på veldig store motorinnstallasjoner der et våteksossystem ikke er ønskelig. Halyard benytter sin ekspertise i design, produksjon, levering og installasjon for alle sine eksossystemer.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om Halyards spesialkonstruerte eksos-anlegg.

Tekniske data Løftepotter

Tekniske data Linjepotter


  Last ned brosjyre