TRANSMISJONER

Twin-disc gir -KVALITET HELE VEIEN

Twin Disc er en av verdens største produsenter av marine gir. Firmaet ble etablert i 1918, og har i dag produksjonssteder og salgskontorer over hele verden. Twin Disc marine-gir er kjent for å være svært solide og driftssikre. Derfor har de alltid vært populære på yrkesbåter, og for lystbåteiere som ønsker maksimal driftssikkerhet. Effektområdet spenner fra 20 hk og opp til 6000 hk.

Progress Ingeniørfirma AS har representert Twin Disc i Norge siden 1962, og er en av de eldste Twin Disc-distributørene i verden. Gjennom denne lange perioden har vi bygd opp mye kompetanse på girene, ikke bare hos oss som distributør, men også hos svært mange av våre marine-forhandlere langs kysten, samt et stort reservedelslager.

Twin Disc marinegir leveres i fire forskjellige versjoner. Det er parallellaksel gir hvor utgående aksel går ut parallelt, men lavere enn inngående aksel, linjegir der utgående og inngående aksel er på samme linje, A-gir har nedvinklet utgående aksel. V-gir for direkte påmontering til motor har inngående og utgående aksel på samme side. Det sammme gjelder frittstående V-gir. Gir med vinkel på utgående aksel kan leveres på de forskjellige alternativene. Girene kan leveres med en lang liste av tilleggsutstyr, for eksempel oljekjøler, slureventil, elektrisk innkopling, forskjellige typer kraftuttak, monteringsbraketter, overvåking mm.

Foruten marinegir leverer Twin Disc også en rekke annet transmisjons-utstyr. På marinesiden omfatter dette bl.a mekaniske kraftuttak og clutcher, hydrauliske kraftuttak, elektronisk fjernkontroll for båtmotorer og gir, og Arneson drev for overflatepropellere. I tillegg eier de gir-produsenten Technodrive i Italia, og den sveitsiske spesialfabrikken Rolla som er ledende i verden når det gjelder overflatepropellere.

GIRTYPER
Vi skiller i hovedsak mellom tre typer gir. Mekaniske gir, Hydrauliske gir, og CP-gir eller vridbare gir som det ofte kalles. TwinDisc levere kun mekaniske og hydrauliske gir.

MEKANISKE GIR
Mekaniske marinegir har koniske clutcher. Disse koples inn med en selvstrammende servomekanisme. Eksempler på dette er TMC 60 og TMC 260. For noen mekaniske gir kan det forekomme at reduksjonen forover er en annen enn reduksjonen bakover. De ulike clutchene forover og bakover kan også være dimensjonert forskjellig, slik at disse derfor ikke egner seg like godt til dobbelinstallasjoner, som må ha lik kapasitet og reduksjon forover og akterover. Se det enkelte giret for detaljert spesifikasjon.

HYDRAULISKE GIR
Hydrauliske marinegir har hydraulisk manøvrerte fler-plate-clutcher, og kan leveres til motorer opp til ca 6000hk. De kan som regel ta full kapasitet både over forover- og reversclutchen, og reduksjonen er i de fleste tilfeller lik. Man kan som regel fritt velge propellens dreieretning, men unntak kan forekomme. For å spare vekt lages flere av de nyere modellenes girhus i aluminium.

SLUREVENTIL
Slureventilen er hovedsakelig konstruert for at båter med fast propell skal kunne kjøre med hastigheter under den som motorens tomgangsturtall gir. Ved å “slure” de hydrauliske clutchene oppnår man mange av fordelene til CP-gir uten den omfattende og kostbare installasjonen.

Slureventilen er konstruert slik at når den åpnes, synker trykket på stemplet som klemmer sammen clutch- lamellene. Samtidig økes innsprøytningen av olje mellom lamellene slik at det dannes en tynn oljefilm mellom disse. Når lamellene begynner å slure, hindrer denne oljefilmen at de kommer metallisk i kontakt med hverandre. Det er med andre ord selve oljefilmen som overfører kreftene. Det oppstår derfor ingen slitasje på lamellene når man slurer, fordi det er kun når slureventilen er lukket at clutchplatene er i kontakt med hverandre. Denne oljefilmen skaper imidlertid også et “drag” i clutchen (dette gjelder alle hydrauliske clutcher). Hvor langt ned man kan få omdreiningstallet til propellen er derfor avhengig av motstanden i propellanlegget. Her er det faktisk en fordel at det er litt motstand i anlegget. Det er også viktig med høy oljetemperatur for å få lave omdreiningstall på propellen.

Til de fleste Twin Disc og Technodrive Marinegear kan det leveres slureventil. Unntaket er de mekaniske og noen hydrauliske.

HVA GJØR EN SLUREVENTIL?
Slureventilen er hovedsakelig konstruert for at båter med fast propell, skal kunne kjøre med hastigheter under den fart som motorens tomgangsturtall gir. Dette gjøres ved å “slure” med de hydrauliske clutchene.

VIRKEMÅTE
Slureventilen er konstruert slik at når den åpnes, synker trykket på stemplet som klemmer sammen clutch-lamellene. Samtidig økes innsprøytningen av olje mellom lamellene slik at det dannes en tynn oljefilm mellom disse. Når lamellene begynner å slure, hindrer oljefilmen at de kommer metallisk i kontakt med hverandre. Det er med andre ord selve oljefilmen som overfører kreftene. Det oppstår derfor ingen slitasje på lamellene når man slurer, fordi det kun er når slureventilen er lukket at clutchplatene er i kontakt med hverandre. Denne oljefilmen skaper imidlertid også et “drag” i clutchen (dette gjelder alle hydrauliske clutcher). Hvor langt ned man kan få omdreiningstallet til propellen er derfor avhengig av motstanden i propellanlegget. Her er det faktisk en fordel at det er litt motstand i anlegget. Det er også viktig med høy oljetemperatur for å få lave omdreiningstall på propellen.

TWIN DISC QUICKSHIFT MARINEGIR ELIMINERER FORSINKELSE OG SLAG VED INNKOPLING
Enhver som har kjørt en motorbåt kjenner den irriterende forsinkelsen etterfulgt av ett “klang” når girspaken flyttes fra nøytral til forover. Spesielt gjelder dette større marinegir, og effekter fra 3-400 hk og oppover. Med nyere elektroniske motorer har problemet med innkoplingsslag og forsinkelse økt.

Twin Disc har nå løst dette problemet med et nytt elektronisk manøvrert marinegir. I stedet for en forsinkelse på opp til 2 sekunder før giret kopler inn, får man nå en myk innkopling med omgående respons.

Hovedelementene er to-trinns clutcher og programmerbare magnetventiler. Løsningen er imidlertid ikke ny, men baserer seg på en teknologi som Twin Disc har anvendt på større girkasser for terrengående kjøretøy i mange år. Men for inntil kort tid siden tenkte ingen på at denne teknologien også kunne brukes i marine-gir.

Både det hydrauliske og det elektroniske innkoplingssystemet er endret. Dette gjør at propellen kan rotere på ett mye lavere turtall enn tidligere, slik at innkoplingen blir helt myk. Derfor kan man i mye større grad enn før kontrollere båtens bevegelse når man for eksempel manøvrerer fra forover til revers. Båtens manøvreringsegenskaper bedres vesentlig.

ELEKTRONISK STYRT SLUREVENTIL
Som en del av konseptet med elektronisk manøvrering, har også Twin Disc utviklet en elektrisk slure-ventil. Denne har en elektronisk styrt regulator for bedre kontroll av sluringen. Selve styringen er basert på at man måler motorturtallet, samt girets utgående turtall med en omdreiningsteller som er montert på girets propellakselflens. Den elektroniske regulatoren kontrollerer disse omdreiningstallene mot hverandre og mot innstilt sluring, og korrigerer eventuelt propellakselturtallet dersom det skulle oppstå avvik. På denne måten får man en mykere og bedre kontrollert sluring.

los

      Last ned brosjyrer