EKSOS

Diverse eksos-utstyr: vakuumbryter, eksostemperatur-alarm og kjølevann-alarm

 

Vakuumbryter
Vakuumbrytere blir ofte oversett i eksosanlegg. Deres funksjon er å hindre at vann blir sugd inn i lavt monterte motorer på grunn av hevertprinsippet. I Halyards vakumbryter sitter en ventil som slipper luft inn i anlegget, men ikke vann ut. Bryteren er også utrustet med en ½” ventileringsplugg for ekstern utlufting av eksos. Ventilen er laget i bronse og det er lagt spesiell vekt på at den skal være enkel å rense.

Eksostemperaturalarm (eksosalarm)
De fleste marinemotorer har vannkjølt eksos. Normalt blir motorens kjølevann injisert i eksosen for å kjøle den ned. Dette hindrer blant annet at deler av eksos-anlegget skades på grunn av for høy varme. Det er imidlertid alltid en fare for at vannstrømmen blir blokkert, for eksempel ved at plastposer setter seg over innløpet, defekte pumper og så videre. Dette vil så godt som omgående resultere i at temperaturen i eksos-anlegget stiger til 400°C. Ved denne temperaturen kan eksosslanger, eksospotter og lignende begynne å smelte, eller rett og slett ta fyr. En eksosalarm vil derfor gi et raskt varsel om at noe er galt. Normalt vil temperaturen i eksos-anlegget stige raskere enn motortemperaturen, så man kan ikke stole på at en eventuell temperaturalarm på motoren vil si fra før deler av eksosanlegget kan være skadet.

Halyards eksosalarm leveres for en, to og tre motorer (f.eks to motorer og generator). De kan leveres enten for 12 eller 24 volt. Systemet består hovedsakelig av sensorer på eksosanlegget, en sentralenhet, displayer ved styreposisjonene samt eventuelt en ekstern montert alarmsirene. Sentralenheten er ferdig forberedt for 2 styreposisjoner. Alarmen kan innstilles slik at den enten sier fra med både lyd og lyssignal, eller bare med lyssignal. Man må spesifisere antallet motorer anlegget skal brukes på ved bestillingen. P.g.a anleggets oppbygning i moduler er det imidlertid ikke noe problem å utvide det med en motor, hvis man f. eks. kjøper en generator på et senere tidspunkt.

 

Alarm for kjølevannsirkulasjon (kjølevannalarm)
Systemet består av alarmgiver, sentralenhet og display. Sirene er ekstrautstyr. Alarmgiver kan tilpasses slanger fra 13 til 38mm, og for 12 eller 24 volt. Alarmgiveren monteres mellom sjøvannsfilter og pumpe på motor. Ved blokkering i kjølevannstilførslen brytes strømmen til sentralenheten og et signal kommer opp på displayet. Det kan monteres inntil tre givere, f.eks. ved to hovedmotorer og en generator. Alarmgiveren kan kobles til eksisterende alarmsystem, men det kreves da en ekstra alarmsirene.

  Last ned brosjyre om diverse eksosutstyr: vakuumbryter, eksostemperatur-alarm og kjølevann-alarm