PROPELL

Utenbordspropeller

Utenbords propell: Det er ingen andre produsenter i verden som produserer så mange forskjellige propellere for så mange typer båter og motorer som Michigan Wheel. Siden bedriften ble etablert i 1903 har man drevet kontinuerlig forskning og utvikling innen propellteknologi, både når det gjelder utformning, produksjon og materialvalg. Dette har medført at Michigans propellere for utenbordsmotorer og drev ofte er av bedre kvalitet en originalpropellen, hvis denne da ikke er levert av Michigan som leverer en god del propellere til motorprodusenter som har høye krav til kvalitet. Hva er så forskjellen på en Michigan utenbords propell og en originalpropeller? Propellene er nærmest identiske i utformingen, så forskjellen ligger der du ikke kan se den, men hvor det teller, nemlig i utforming, materialvalg og nav.

Rett propell?
Det viktigste tall ved valg av ny propell er turtallet på eksisterende. En turteller er derfor avgjørende for et godt resultat. I instruksjonsboken til motoren finner du max effekt, og ved hvilket turtall dette forekommer. Dette turtallet bør man nå på full fart når båten er normallastet. Når du det ikke, eller får for høyt turtall har du feil propell, da utnytter du ikke alle motorens hestekrefter.
Har du for lavt turtall, må du redusere stigningen. En tommelfingerregel er at en reduksjon på 2” i stigningen vil øke turtallet ditt med 300-400 o/min. Har du for høyt turtall, vil en 2” økning i stigningen gi tilsvarende turtalls-reduksjon. Man kan også redusere turtallet ved å cuppe propellen. En cuppet propell gir normalt 200o/min lavere turtall enn en tilsvarende uten cupping.
Man skal også være oppmerksom på at den propellen som gir best egenskaper ved full fart, ikke nødvendigvis gir best resultat ved andre aktiviteter som vannskikjøring og dorging. Det kan derfor hende at det er formålstjenlig å ha flere propellere slik at man kan tilpasse propellen til formålet. Det er imidlertid viktig at man sikrer seg at motoren alltid arbeider innenfor de grenser som leverandøren har spesifisert.

3 eller 4-bladet propell?
Vi anbefaler 3-bladede propellere på de fleste båter med 3,4 eller 6 sylindrede utenbordsmotorer eller drev. 3-bladerene vil være det som gir det beste resultatene over hele fartsområdet. 4-bladede propeller anbefales på såkalte “High performance hull” med store utenbordsmotorer. I motsetning til 3-bladere vil det være mindre vibrasjoner i en 4-bladet propell, noe som igjen vil gjøre det lettere å styre båten i høye hastigheter.

 

Aluminium eller Rustrfritt stål?
De flesete standard applikasjoner leveres med aluminiumspropell. Denne er relativt billig, enkel og reparere, holdbar og i mange tilfeller god nok.
En rustfri propell er dyrere, men mer holdbar enn en aluminiumspropell. Er du ute etter bedre ytelse, feks økt toppfart, bedre akselereasjon og stabilitet er kan en rustfri propell infri dine krav.

 

Hvorfor venstregående propeller?
Ved “twin-installasjon” vil to propeller som går samme vei fremtvinge en styring i båten som det vil være vanskelig og rette opp. Vanlighvis vil baugen gå til en side, mens akterenden går motsatt.
Ved å rotere disse propellene mot hverandre vil disse kreftene utligne hverandre og du vil få en mye mer stabil båt. Særlig vil dette gjøre seg gjeldende ved høyere hastigheter.

 

Hvordan påvirker diameter, pitch og slipp effekten til en propell?
Slipp er differansen mellom den teoretiske fremdriften, og det propellen faktisk greier å utnytte. Er propellen optimal på en planende båt, bør den greie å utnytte 80-90% av det den teoretiske pitchen.

 

 

 

Bruksområder/modeller

 

Diagrammet under gir deg en liten pekepinn på hva som kjennetegner de forskjellige modellene av utenbords propell. Bruk denne til å plukke ut det som er viktig for deg. Ønsker du for eksempel en propell for maksimal fart på en lett båt, velger du en Ballistic. Har du en stor tung båt, vil kanskje en 4-bladet Apollo være det beste valget.
Skalaen viser som følger: 0 haker= uegnet, 1 hake= god, 2 haker= meget god, 3 haker= særdeles god.

   Last ned brosjyrer