TRANSMISJONER

Vi leverer både hydrauliske og mekaniske kraftuttak

Twin Disc /Technodrive produserer to serier hydrauliske kraftuttak, PFI-serien og HPTO-serien. Kraftuttakene er produsert for å møte kravene til sterkere og lettere kraftuttak. PFI-serien leveres i PFI60 og PFI120.

PFI serien har aksel på inngående side, og leveres enten som frittstående eller for SAE hus. De kan leveres for begge dreieretninger, og på utgående side kan det leveres med aksel eller adapter for SAE pumpespline. På både PFI 60 og PFI 120 må det monteres frittstående kjøler.

 

 

Inngående side
Kraftuttaket har aksel på inngående side, og leveres enten som frittstående eller for SAE hus nr. 1,2 eller 3, og med Rubber Block svinghjulskobling. Det leveres også en modell med forsterket lager på inngående side for drift med sidetrekk (remmer, tannhjul osv.) og det kan leveres for begge dreieretninger, men hvilken må spesifiseres ved bestilling. Det må monteres en frittstående kjøler.

Utgående side
På utgående side kan det leveres aksel eller adapter for SAEpumpespline A,B eller C

Valg av modell
Valget av kraftuttak gjøres ved å gange netto inngående effekt med 1,0 for sentrifugalpumpe, 1,3 for hydraulisk pumpe, 1,5 for direkte vinsj og 2,0 for knusemaskiner. Justert effekt skal være lavere enn linjen i diagrammet over.

Mekaniske kraftuttak
Mekaniske kraftuttak fra Twin Disc består av en aksel som er opplagret i svinghjul og i eget hus, samt en mekanisk oversenterclutch som kopler denne inn og ut. Manuell inn og utkobling ved aktiveringsarm.

4 forskjellige typer tørrplateclutcher:
C Vanlig mekanisk oversenterclutch. Manuell justering. Opp til 11” diameter.
SP En forsterket utgave av “C” clutchen. Manuell justering. Fra 11” diameter og oppover.
SL Fjærbelastet oversenterclutch. Denne er selvjusterende. Alle deler er under fjærbelastning selv i utkoplet tilstand. Dette er meget fordelaktig i installasjoner der clutchen er utkoplet en stor del av tiden, fordi man unngår slitasje forårsaket av vibrasjoner og risting.
IBF Dette er den sterkeste tørrplateclutchen Twin Disc monterer i kraftuttakene.

Modellbetegnelsen forteller hvilket kraftuttak man har, og hva slags clutch og SAE-tilslutning det har. Tar man for eksempel betegnelsen SP 211P1, forteller de to første bokstavene at det er en SP clutch, de tre tallene at den har 2 stk 11” clutchplater. Det siste tallet,1, står for at det er SAE-hus nr. 1 mens bokstaven P er noe mer inkonsekvent i det kraftuttakene betegnes både C, SP, SL og IBF etter størrelsen.

Standard kraftuttak med aksel for montering på motor
• For ytelser opp til 1667 hk (for større ytelse enn oppgitt i tabellene, kontakt Progress).
• Leveres for montering på forbrenningsmotor med SAE tilslutningshus SAE 00 ned til SAE 6.
• Enkel og servicevennlig konstruksjon.
• Robuste og driftsikre tørrplateclutcher fra Twin Discs.
• Dimensjonert for å tåle kraftig sidetrekk.
• Leveres som påbudt i Norge med asbestfrie lameller
• Kan leveres i spesialmodeller med forsterket styrelager, uten styrelager, med heavy duty lameller m.m.
• Det kan monteres ferramic-lameller som tåler ekstra lange innkoplingstider.

RO-serien
Mekanisk kraftuttak med hydraulisk innkopling fra Twin Disc.

Spesifikasjon
Mekanisk pumpekraftuttak med Hydraulisk innkobling levert med SAE-spline for montering direkte på motor. Systemet gjør det mulig å aktivisere kraftuttaket ved hjelp av hydraulisk overføring.

Motorer fra 50 til 564 hk
– Motortilslutning SAE 0, 1, 2 eller 3 – 90 til 100PSI tilkoblingstrykk
– Kan brukes både ved sidetrekk og linjetilkobling
– Overgang til andre tilslutninger på bestilling
– Robust og enkel konstruksjon med tørrplateclutch gjør kraftuttaket særdeles servicevennlig og gir stor driftsikkerhet.
– Kompakte byggemål

Leveres som
RO111P/211P – Maks 247hk lett drift
RO114P/214P – Maks 376hk lett drift
RO314P/311P – Maks 564hk lett drift
RC214 og RC314 kan i tillegg leveres med elektronisk fjernkontroll.

Tekniske data Kraftuttak

Definisjon av ytelser

LETT DRIFT
Lett drift er når kraftuttaket brukes primært til frakopling av maskinen. Innkoplingstiden må ikke overskride 2 sekunder, og varmen i trykkplaten må aldri være mer enn 28°C over omgivelsenes temperatur. Ved lett drift er det beregnet kun 1 innkopling pr. time.
Eksempler
-Sentrifugalpumper
-Hydrauliske pumper
-Baugpropellere
-Generatorer
-Maskiner med jevn drift

NORMAL DRIFT
I normal drift må innkoplings-tiden ikke overstige 3 sekunder. Varmen i trykk-platen må ikke være mer enn 56°C over omgivelsenes temperatur. Ved normal drift er det beregnet 1 innkopling pr. time. Startmomentet må ikke overstige 1,4 ganger normalt driftsmoment.
Eksempler
-Alle typer kompressorer;
-Stempelpumper
-Vifter
-Dreneringspumper
-Transportbånd
-Agitatorer

TUNG DRIFT
Kraftuttakets innkoplingstid er begrenset til 4 sekunder. Varmen i trykkplaten må ikke være mer enn 83°C over omgivelsenes temperatur. Også ved tung drift er det kun beregnet en innkopling pr. time. Startmomentet bør ikke overstige 1,8 ganger normalt driftsmoment.
Eksempler
-Steinknusere
-Kraner
-Slampumper
-Barktromler
-Flisemaskiner

Dimensjoner

– Sidestøtte behøves ikke for kraftuttak mindre enn SP – 211
– SP-311 og 14” kraftuttak må ha sidestøtte ved sidetrekk
– 18” kraftuttak må alltid ha sidestøtte.

 

 

HPTO-serien produseres i 3 modellstørrelser, 140, 244 og 366. Alle kraftuttakene har innebygget Twin Disc sin hydrauliske fler plate clutch, og er bygget med inngående og utgående aksel på linje. Ved valg av HPTO er det viktig å være oppmerksom på at enhver hydraulisk clutch har et visst hydrodynamisk drag i utkoplet tilstand. Dersom man derfor er avhengig av en komplett stilletående aksel, bør man bestille med brems.

Bruksområder
• Baugpropellere
• Styrepropellere
• Vannjetaggregater
• Pumper
• Kompressorer
• Agitatorer
• Transportbånd
• Steinknusere
• Vinsjer
• Vifter
• Kraner
• Hybrid

Dimensjoner

 

 

HPTO 500-600-800-1200
HP500-1200 er en, hydraulisk aktivert selvjusterende clutch. Serien er blitt utviklet med en rekke unike egenskaper som gir pålitelighet, produktivitet og kraft, inkludert: integrert mekanisk bremsefrigjøring, valgfritt integrert oljereservoar og med 2 hydrauliske pumpekrafturttak. Serien er designet for et bredt spekter av tunge applikasjoner, inkludert steinknusere, slipemaskiner, med mer.

Maks effekt opp til 1243hk ved 1800rpm

Maks effekt for pumpekraftuttakene er opp til 400hk per uttak eller maksimalt 550hk hvis begge benyttes samtidig.
Ta kontakt for detaljer om de ulike modellene.

 

 

 

 Twin Disc har også spesial kraftuttak for remdrift og i tillegg et linjekraftuttak

 

     Last ned brosjyrer