EKSOS

Vannutskillere for våteksos

Halyards vannutskillere er laget slik at de skiller sammenblandet eksos og vann. Det finnes derfor to utløp, ett for vann og ett for avkjølt eksos. Opp til 90 prosent av vannet skilles fra eksosen. Dette er spesielt gunstig for generatorer, men kan også brukes på vanlige marinemotorer. Med en Halyard vannutskiller kan man lede kjølevannet ut under båtens vannlinje, mens eksosen føres ut over vannlinjen. Dermed slipper man valget mellom generende plaskelyd fra vannkjølt eksos som ledes ut over vann, eller bobler dersom den ledes ut under vann. Som vist på bilde kan svanehalsen erstattes med en vannutskiller. Denne leder vannet ut under vannlinjen og eksosen over. Montert med en eksospotte av løftetypen får man meget gode resultater for demping av støy.

    

Vannutskillere for generatorer
Halyard produserer en type vannseparator spesielt beregnet på generatorer. Denne er støpt i en spesiell polypropylen som har stor motstandsdyktighet mot høye temperaturer. Ved at vannutskilleren også fungerer som en svanehals, vil den beskytte generatoren mot inntrengning av vann gjennom eksosrøret, f.eks fra bølger. Vannutskilleren leveres med en vakuumstøpt brakett for enkel montering.

Vannutskillere for eksosanlegg i GRP Ved lange eksosanlegg, som for eksempel på større seilbåter der motoren står i senter og man ønsker å ta ut eksosen gjennom akterspeilet, får man ofte problemer med å få vannet til å strømme ut gjennom den lange eksos-slangen. Halyards vannutskiller kan brukes til å løse dette problemet. Denne vil fjerne 90 prosent av vannet, og slippe dette ut under vannlinjen, mens tørr og avkjølt eksos strømmer ut gjennom eksosslangen. Vannutskilleren monteres etter eksospotten slik at den fungerer som en svanehals. I tillegg til å skille ut vann vil den også dempe lyden ytterligere ut over det eksospotten demper.

Tilbakeslagsventil
Benyttes der det er fare for tilbakelsag mot vannutskilleren.

 

  Last ned brosjyre