VANNJET

Vannjet-installasjon

En Hamilton jet kommer som en komplett pakke. All hydraulikk er montert i jetten, og teste før det forlater fabrikken. Du trenger derfor bare å feste inntaksrammen i henhold til veiledningen, og deretter bolte jetten fast til rammen.

På de store HT-vannjet er installasjonen forenklet ytterligere ved å bruke fleksibel tetning som gir økt toleranse for aksial oppretting i akterspeilet. Dette, kombinert med et kompakt design, gjør vannjet-installasjonstiden betydelig raskere enn tidligere. En quadinstallasjon (fire vannjeter) av typen HT900, gjort av Gulf Craft USA (Aaron G. McCall), var montert på under en dag etter at inntaksrammene var satt inn. Tidligere ville en regnet tre til fire dager på en slik installasjon.

Se film om vannjet-installasjon