ANNET MARINE

Aquadrive

Hvorfor oppstår ulyd og vibrasjoner i en båt?
I vanlige installasjoner uten Aquadrive trykker propellkraften direkte gjennom akselen på motoren, og kreftene overføres til båten via motorfestene. For at disse skal kunne overføre kreftene uten å forårsake opprettingsfeil, må de være så harde at motoren knapt kan bevege seg. Dette har imidlertid den ulempen at en stor del av propellens og motorens vibrasjoner også blir overført til skroget, der det forsterkes og forplanter seg som forstyrrende lyd.

AQUADRIVE gjør at motoren kan monteres på mykere motorfester
Med Aquadrive kan man montere motoren på betydelig bløtere og mer fleksible motorfester. Disse gir langt bedre isolasjon mot overføring av vibrasjoner fra propell og motor, og senker derved lydnivået. For å oppnå denne fordelen må man imidlertid avlaste motoren for propellens trykkraft. Dette gjøres ved å montere et Aquadrive trykklager i gummioppheng som opptar kreftene. Mellom motor og trykklager monteres en CV-aksel, som med sine unike dynamiske egenskaper tillater at motoren beveger seg uten at det oppstår hastighetsvariasjoner som ved en normal kardangaksel.

Moduline
Moduline er en kompakt løsning, kortere enn noen andre løsninger på markedet. Propellakslen monteres normalt i en klemhylse etter trykklageret, men på Moduline er klemsatsen montert inne i trykklageret. PÅ denne måten tar man bort 10-15cm i lengderetningen.

HDL Aquadrive
HDL er Aquadrives store serie av antivibrasjonssystemer og leveres for 10-25.000 Nm, og opp til 40kN propelltrust. Denne har valgfritt en klemflens eller vanlig flens for feste av propellakselen.

Fordeler med en Aquadrive installasjon

Vanlig installasjon
I en vanlig installasjon settes motoren på stive motorfester som overfører vibrasjoner og støy fra motor og propell direkte til skroget.

Med Aquadrive CVA
Her stilles motoren på myke motorfester, og trykkreftene opptas av et gummi- opphengt trykklager. Avvik i motorens oppretting tas opp av CV akslen. Hele installasjonen blir enklere og mer støyfri.

Forenklet motorinstallasjon
Ved at hver av CV-knutene tåler et individuelt vinkelavvik på 8° (anbefalt 2-4°/knute) forenkles hele motor-installasjonen. Man får muligheter til å rette motoren horisontalt, og det er ikke nødvendig med motoroppretting ned til brøkdeler av mm.

Demper torsjonssvingninger
For å unngå torsjonssvingninger i drivsystemet må man som regel ha en eller annen form for elastisk kopling for overføring av motorens vrimoment til propellen. Vanligvis vil giret ha en slik kopling mot motorens svinghjul. Dersom giret ikke har en slik kopling, kan Aquadrive levere en i tilknytning til sin CVA-aksel.

Motorlabber

Motorfestene er en viktig del av en Aquadrive installasjon. Selv om de kun er små elementer i en stor installasjon, påvirker de i utrolig grad det totale lydbildet i båten. Foruten riktig dimensjonering bør et godt motorfeste både ha skjold som beskytter gummien mot dieselsøl, og en sikkerhetsmekanisme av stål som aktivt trer i kraft dersom gummien svikter. Aquadrive motorfester er laget spesielt for Aquadrive med tanke på slike installasjoner. De skiller seg fra vanlige motorfester ved at de er mye mykere, og derved har en mye bedre evne til å absorberer vibrasjoner og støy. Motorfestene leveres i 4 serier. Disse betegnes 50210, 50220, 50230 og 50240. Innen hver av disse serien kan man også få forskjellige stivhetsgrader som angitt på skjemaet under.

Valg av motorlabb
Som det fremgår av teksten ovenfor, er valget av riktig motorfeste viktig. I tabellen under fi nner du hvor mange mm hvert motorfeste vil bli presset sammen under en gitt belastning. Dette avhenger både av festets størrelse samt også av gummiens stivhet. Gummien leveres i 3-4 forskjellige hardhetsgrader. Hvilken hardhet som er benyttet ser man av det siste sifferet i betegnelsen, som varierer mellom 0 og 3. Et 50223 feste er et av 50220-serien gummistivhet nr.3. Som en retningslinje ved valg av motorfeste kan en gå ut fra sammen-trykningen. Normal sammentrykning bør være: Serie 50210 – 3mm Serie 50220 – 4mm Serie 50230 – 5mm Serie 50240 – 6mm Ved valg av motorfester må man også ta hensyn til en del andre faktorer enn motorens vekt. Det er antall sylindrer (spesielt ved 2 og 3 sylindrede motorer), vekt av tilleggsutstyr som gir, kraftuttak o.l. samt vekt-fordeling. Med et gir bak vil de bakre motorfestene ta en mye større vekt enn de fremre.

OBS! Tabellen gjelder kun for Aquadriveinstallasjoner.

 

Dimensjonering av Aquadrive
Dimensjonering av ett Aquadrivesystem er avhengig av mange faktorer og må kalkuleres nøye. For å gi deg en indikasjon om hvilken størrelse som er riktig kan du plukke ut båtype, hestekrefter, og akselturtall i tabellene nedenfor: Feks: en halvplaner med 150hk motor og et akselturtall på 1800o/ min. vil gi en CVB21.10. Tabellen viser en nedvinkling på 2o pr knute og levetid på ca 1100 timer. Detaljert beregning foretas av Progress. Husk at dette må verifiseres med en kalkulasjon før eventuell bestilling.

Tekniske data

 

 

    Last ned brosjyre